ORK Schnee - sezona 2008

ODRŽAN SASTANAK HORS-a

Obavijest članovima Kluba da je 13.12.2008. održan sastanak HORS-a na kojem su se obrađivale slijedeće teme Dnevnog reda: 1. Otvaranje sastanka te imenovanje osobe kojaRead More